Woonzorgcentrum Raffy

Raffy is een woonzorgcentrum voor Molukse en Indische ouderen. Bij Raffy proberen we samen het waardevolle en vertrouwde van uw eigen cultuur in ere te houden. U vindt deze cultuurgebonden gedachte terug in de aankleding van het huis, de activiteiten, de maaltijden en de manier waarop onze medewerkers zich opstellen.

Naast het wonen bij Raffy, biedt Raffy ook hulp aan huis. Raffy heeft een breed aanbod van zorgverlening aan iedereen in Breda en omgeving die thuis woont en extra verzorging of verpleging nodig heeft. U hoeft geen Molukse of Indische achtergrond te hebben. Op ieder moment van de dag, ook in het weekend, kunnen wij u thuiszorg bieden. Denk daarbij aan persoonlijke verzorging, ondersteunende en activerende begeleiding en verpleging.

Iedere vrijdag van 13.00 tot 14.00 uur is er een informatie spreekuur van Raffy in Toma. 

Wijkverpleegkundige Wendy van den Berg is dan bij Toma aanwezig om u toelichting te geven op de thuiszorg van Raffy en de diensten van Raffy.  

Mocht u niet in de gelegheid zijn om ons informatie spreekuur te bezoeken bij Toma, kunt u altijd bellen naar Raffy op nummer 076-5225150. Raffy kan dan eventueel een afspraak met u maken voor een huisbezoek. Daarnaast kunt u alle informatie over zorg aan huis of wonen bij Raffy vinden op de website van Raffy www.raffyzorg.nl.