13 Mei 2019

Stichting Arjati 10 jaar

Op 7 mei 2019 bestaat Stichting Arjati 10 jaar. Tien jaar  lang zet Stichting Arjati zich nu in voor het borgen van het Indisch (en steeds vaker ook Moluks) erfgoed en pleit zij voor  een goede overdracht van de Nederlands Indische geschiedenis. Immers kennis en erkenning van deze geschiedenis is bepalend voor identiteitsvorming en begrip voor elkaars perspectieven. De samenwerking tussen Arjati en Raffy loopt van het begin af aan, dus ook al 10 jaar. Eigenlijk hebben we samen wat te vieren!

Wanneer we spreken over samenwerking dan zijn er 3 vaste activiteiten te benoemen. Met name de Indië Herdenking op 15 Augustus is hier een van. Op deze dag komen we met meer dan 500 mensen samen om het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië herdenken en daarnaast ook stil te staan bij de onafhankelijkheidstrijd van Indonesië, die toen in alle hevigheid losbarstte. Op een dag als 15 augustus beseffen we allemaal voor wie we het eigenlijk doen en waarom cultuurspecifieke zorg zo belangrijk is.

Samenwerking komt ook tot uiting tijdens de kumpulans op de vrijdagmiddagen, die we 1x in de twee maanden en 2e Kerstdag organiseren. Een kumpulan waar zowel bezoekers van buiten als bewoners met elkaar genieten van muziek, dans en saamhorigheid.

En in maart 2018 werd onze samenwerking bekroond door de opening van het Indisch Museum, selamanya di dalam hatiku. Een plek voor iedereen die geïnteresseerd is in de Nederlands Indische 

geschiedenis. Maar speciaal ook voor bewoners van Raffy is het museum een bijzondere plek om naar toe te gaan. Sommigen vinden een stukje herkenning, anderen laten weggestopte verhalen tot leven komen en weer anderen komen met familie, die met tranen in hun ogen luisteren naar waar nooit over gesproken werd.  

Ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan organiseert Stichting  Arjati op 25 mei 2019 het Brindofestival van 13.00 uur – 22.00 uur in Buurthuis Toma. Gedurende het festival is er volop muziek, makanan, tentoonstellingen, kunnen kinderen zich creatief uitleven en nog veel meer. En omdat het een feestje voor iedereen is, is de toegang gratis. Graag tot ziens. Meer weten over Stichting Arjati, kijk dan op https://www.arjati.nl

Magda Wallenburg, voorzitter Stichting Arjati