Links

Woonzorgcentrum Raffy, zorg, wonen en welzijn voor Indische en Molukse ouderen.
www.raffyzorg.nl

Woonzorgcentrum voor Turkse ouderen Lâle, onderdeel van woonzorgcentrum Raffy
www.lalezorg.nl

Samenwerkingsverband van St. Pelita en Wzc Raffy
Aanbod van producten en diensten die zorgen voor een betere kwaliteit en klantgerichtheid van de langdurige zorg aan Indische en Molukse ouderen
www.djalanpienter.nl

Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen, een netwerkorganisatie waarin professionals en vrijwilligers van verschillende lokale, regionale en landelijke instellingen samenwerken
www.lsmo.nl